info@railtur.com
+90 352 311 55 33

Ürün Geliştirme

Railtur > Ürün Geliştirme

Ar-Ge | Ürün Geliştirme

Firmamız ArGe bölümü; Yeni ürün geliştirme ve tasarlama yeteneğine sahiptir. Müşteri talepleri ve Pazar ihtiyaçları belirlenerek çağdaş yaklaşımlar ile farkındalık oluşturacak ürünler tasarlanarak ilgili standartlara göre yeterlilikler sağlanır.

Platform Vagon

Rgns-1
rgns1

Tasarımda; işletme güvenliğini arttıran, bakım masraflarını azaltan ve yaşam döngü maliyetini düşüren, çevre dostu ürünler geliştirilir. Yapılan tasarım detaylarında ürünlerin yaşam boyu maliyet kontrolü LCC ( LIFE CYCLE COST)  ‘sinin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur ve çalışma güvenliğini artırır.

Ürünlerimiz özgün tasarımlara sahip olup müşterilere göre kişiselleştirilmektedir.

Arge bölümü; yenilikçi yaklaşımlar ile yeni modeli modern teknoloji imkanlarını kullanılarak müşteri gereksinimlerine göre kaliteli bir ürünü çok kısa sürede tasarlama yeteneğine sahiptir.

Y-Tipi Boji-H İskeletli

3D modelleme ve sayısal analiz yeteneği sayesinde ürünlerin mukavemeti kontrol edilir ve tip dayanım testlerinin başarı ile geçmesinin yolunu açmış olur.

Y-Tipi Boji

Çizimlerde SolidWorks yazılım paketi kullanılmaktadır. SolidWorks, 3D modellerin kurgulanmasının ardından üretim süreci için temel teşkil eden 2D çizimlerin oluşturulmasını kolay ve hızlı bir şekilde sağladığı gibi her bir ürün için üretim reçetelerini ve malzeme listelerini oluşturur.

tr_TRTR