info@railtur.com
+90 352 311 55 33

Çalışan Açık Rıza Metni

ÇALIŞAN/STAJYER KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

  Şirket’e ilettiğim aşağıda belirtilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin, Çalışan/Stajyer Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlarla, doğruluğu ve en güncel halini korunarak, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, paylaşılmasına ve gerekmesi ve/veya talep edilmesi halinde ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmasına işbu açık rıza metni ile onay veriyorum:
  İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesine onay veriyorum:
Sağlık Bilgileri
İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması:
Adli Sicil Kaydımda yer alması ihtimaliyle sınırlı olarak hakkımda hükmedilen ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza:
tr_TRTR