info@railtur.com
+90 352 311 55 33

Tedarikçi Aydınlatma Metni

R.A.İ.L. TUR VAGON ENDÜSTRİSİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 

R.A.İ.L. TUR VAGON ENDÜSTRİSİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİolarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) Şirketimizin gerçek kişi tedarikçisi veya tüzel kişi tedarikçimizin temsilcisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

 1. Veri Sorumlusu

R.A.İ.L. TUR VAGON ENDÜSTRİSİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) Şirketimizin gerçek kişi tedarikçisi veya tüzel kişi tedarikçimizin temsilcisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

 

Kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacı ile yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları alıcı gruplarına aktarılır.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Sivas Bulvarı No:218 38030 Kayseri / Türkiye adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@railtur.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

 

İlgili Kişinin

Adı / Soyadı      : …………………………….

İmza                     : …………………………….

Tarih                    : …………………………….

en_USEN