info@railtur.com
+90 352 311 55 33

Çalışan Adayı Aydınlatma Bildirimi

Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Bildirimi

 

 1. Veri Sorumlusu

R.A.İ.L. TUR VAGON ENDÜSTRİSİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebi dâhilinde işlenir.

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için iş başvuru formun düzenlenmesi, kariyer portalları üzerinden, kâğıt form üzerinden iş başvurusu yapılması yolları ile toplanır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Yıldırım Beyazıt, Sivas Blv. No:218, 38030 Melikgazi/Kayseri adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@railtur.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

 

İlgili Kişinin Adı / Soyadı      : …………………………….

İmza                                       : …………………………….

Tarih                                      : …………………………….

en_USEN