Personel Eğitimlerimiz

Kaynakçılara Mesleki yeterlilik belgesi alınmıştır.
Kaynak robotuyla ilgili eğitimler alınmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışanlara eğitim verilmiştir.
Acil durum tahliye eğitimi tüm çalışanlara verilmiştir.
Yangın tatbikatları yapılmıştır.